logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Sloh vokálně polyfonní


Sponsored links
Sloh vokálně polyfonní. Spočíval na souznění dvou či více různých zpěvních melodií (popřípadě zdvojovaných či též nahrazovaných nástroji). Technika kompozice v tomto slohu spočívala obyčejně v tom, že skladatel přejal nebo nově vytvořil určitou základní melodickou linii (tzv. cantus firmus), k níž doplnil jako kontrapunktující linii jednu nebo více melodií dalších podle určitých dobově a slohově platných pravidel. Významslova kontrapunkt osvětlí jeho původ. Vzniklo z latinského sousloví „punctus contrapunctum", což doslova značí „notaproti notě“; kontrapunktující melodie je tedy taková, která vznikla jako protihlas kjiné, dříve vytvořené melodii. Tento způsob tvorby nepředpokládal ještě nějakou harmonickou představivost; ta se postupně vytvářela až v průběhu jeho existence. Důležitým vod..

Start here


By registering I agree with your terms

427 monitored IP's
614,880 pings / day
17 IP's down today

Sloh vokálně polyfonní. Spočíval na souznění dvou či více různých zpěvních melodií (popřípadě zdvojovaných či též nahrazovaných nástroji). Technika kompozice v tomto slohu spočívala obyčejně v tom, že skladatel přejal nebo nově vytvořil určitou základní melodickou linii (tzv. cantus firmus), k níž doplnil jako kontrapunktující linii jednu nebo více melodií dalších podle určitých dobově a slohově platných pravidel. Významslova kontrapunkt osvětlí jeho původ. Vzniklo z latinského sousloví „punctus contrapunctum", což doslova značí „notaproti notě“; kontrapunktující melodie je tedy taková, která vznikla jako protihlas kjiné, dříve vytvořené melodii. Tento způsob tvorby nepředpokládal ještě nějakou harmonickou představivost; ta se postupně vytvářela až v průběhu jeho existence. Důležitým vodítkem pro vytváření a souznění kontrapunktů však bylo rozlišování konsonancí a disonancí i rozvádění disonancí do konsonancí. Tento sloh předjímaly už první primitivní paralelní dvojhlasy a tříhlasy asi od 9. století, jeho plný rozvoj spadá do 12. až 16. století. 'Free plan

Free

  • Personal usage
  • 1 website
  • 10 minutes interval

Basic plan

PLN 64 / Mo

  • Pro's
  • Up to 100 websites
  • 1 minute interval

Unlimited plan

PLN 500 / Mo

  • Pro's
  • Up to 1000 websites
  • 10 seconds interval

Start here


By registering I agree with your terms


↑ Back to Top ↑