logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Sloh vokálně polyfonní


Sponsored links
Sloh vokálně polyfonní. Spočíval na souznění dvou či více různých zpěvních melodií (popřípadě zdvojovaných či též nahrazovaných nástroji). Technika kompozice v tomto slohu spočívala obyčejně v tom, že skladatel přejal nebo nově vytvořil určitou základní melodickou linii (tzv. cantus firmus), k níž doplnil jako kontrapunktující linii jednu nebo více melodií dalších podle určitých dobově a slohově platných pravidel. Významslova kontrapunkt osvětlí jeho původ. Vzniklo z latinského sousloví „punctus contrapunctum", což doslova značí „notaproti notě“; kontrapunktující melodie je tedy taková, která vznikla jako protihlas kjiné, dříve vytvořené melodii. Tento způsob tvorby nepředpokládal ještě nějakou harmonickou představivost; ta se postupně vytvářela až v průběhu jeho existence. Důležitým vod..

Start here


By registering I agree with your terms

427 monitored IP's
614,880 pings / day
17 IP's down today

Sloh vokálně polyfonní. Spočíval na souznění dvou či více různých zpěvních melodií (popřípadě zdvojovaných či též nahrazovaných nástroji). Technika kompozice v tomto slohu spočívala obyčejně v tom, že skladatel přejal nebo nově vytvořil určitou základní melodickou linii (tzv. cantus firmus), k níž doplnil jako kontrapunktující linii jednu nebo více melodií dalších podle určitých dobově a slohově platných pravidel. Významslova kontrapunkt osvětlí jeho původ. Vzniklo z latinského sousloví „punctus contrapunctum", což doslova značí „notaproti notě“; kontrapunktující melodie je tedy taková, která vznikla jako protihlas kjiné, dříve vytvořené melodii. Tento způsob tvorby nepředpokládal ještě nějakou harmonickou představivost; ta se postupně vytvářela až v průběhu jeho existence. Důležitým vodítkem pro vytváření a souznění kontrapunktů však bylo rozlišování konsonancí a disonancí i rozvádění disonancí do konsonancí. Tento sloh předjímaly už první primitivní paralelní dvojhlasy a tříhlasy asi od 9. století, jeho plný rozvoj spadá do 12. až 16. století. 'From Our Blog

 1. USA web hosting plans (2 months ago)
 2. Obří dopravní letadlo - Boeing 767 (2 months ago)
 3. Významní autoři a díla (2 months ago)
 4. Sloh vokálně polyfonní (2 months ago)
 5. Nejstarší rozvinuté hudební kultury (2 months ago)
 6. Blohm und Voss BV 138 (2 months ago)
 7. Flea market - Things in the flea market or even junk has its price (1 months ago)
 8. Joomla! (1 months ago)
 9. iPhone 8 Plus (1 months ago)
 10. After a year, Hewlett-Packard again resolves non-original cartridges to its printers (1 months ago)
 11. Instagram Stories (1 months ago)
 12. Server hosting and privacy policy checklist (1 months ago)
 13. How to run your own server? (0 months ago)
 14. Facebook privacy policy hardening (0 months ago)
 15. How to Rent IP Address Range? (0 months ago)
 16. How to become internet service provider? (0 months ago)
 17. What is BGP Protocol? (0 months ago)
 18. What is ClamAV? (29 days ago)
 19. The Difference Between a Computer and a Server (23 days ago)

Free plan

Free

 • Personal usage
 • 1 website
 • 10 minutes interval

Basic plan

PLN 65 / Mo

 • Pro's
 • Up to 100 websites
 • 1 minute interval

Unlimited plan

PLN 509 / Mo

 • Pro's
 • Up to 1000 websites
 • 10 seconds interval

Start here


By registering I agree with your terms


↑ Back to Top ↑