logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Významní autoři a díla


Sponsored links
Phillipe de Vitry (1291-1361) byl klerik, výše zmiňované teoretické a no- tační inovace ars novy přednesl cca r. 1315 v okruhu pařížské university, zastával úřady u královského dvora; na sklonku života byl jmenován biskupem v Meaux. Byl vážen jako básník a hudebník, z jeho hudby se však dochoval asi jen zlomek: 14 izorytmických motet. Zřejmě se zasloužil o vyhranění této formy a o individualizované zaměření motetové kompozice na řešení současných společenských problémů (kritika poměrů, politické a filosofické náměty). Guillaume de Machaut (cca 1300-1377), nižší klerik, byl od roku 1323 sekretářem Jana Lucemburského, od roku 1340 sídlil v Remeši jako kanovník; sloužil však dále aristokracii (Boně Lucemburské, navarrskému králi, Karlu V aj.). Na konci života uspořádal a dal opsat své ro..

Start here


By registering I agree with your terms

427 monitored IP's
614,880 pings / day
17 IP's down today

Phillipe de Vitry (1291-1361) byl klerik, výše zmiňované teoretické a no- tační inovace ars novy přednesl cca r. 1315 v okruhu pařížské university, zastával úřady u královského dvora; na sklonku života byl jmenován biskupem v Meaux. Byl vážen jako básník a hudebník, z jeho hudby se však dochoval asi jen zlomek: 14 izorytmických motet. Zřejmě se zasloužil o vyhranění této formy a o individualizované zaměření motetové kompozice na řešení současných společenských problémů (kritika poměrů, politické a filosofické náměty).

Guillaume de Machaut (cca 1300-1377), nižší klerik, byl od roku 1323 sekretářem Jana Lucemburského, od roku 1340 sídlil v Remeši jako kanovník; sloužil však dále aristokracii (Boně Lucemburské, navarrskému králi, Karlu V aj.). Na konci života uspořádal a dal opsat své rozsáhlé básnické a hudební dílo (např. 23 motet, 38 ballad, 19 rondeaux, 38 virelais, 22 lais, 1 čtyřhlasou mši), převážně polyfonní. Machautovy mnohotvárné kantilénové písně (dvou- až čtyřhlasé) jsou vlastně nejstarším přesvědčivým dokladem záměrného vyjadřování odstínů nálad a citového výrazu v souladu s obsahem textu.Free plan

Free

  • Personal usage
  • 1 website
  • 10 minutes interval

Basic plan

PLN 64 / Mo

  • Pro's
  • Up to 100 websites
  • 1 minute interval

Unlimited plan

PLN 500 / Mo

  • Pro's
  • Up to 1000 websites
  • 10 seconds interval

Start here


By registering I agree with your terms


↑ Back to Top ↑